ชุดอเนกประสงค์ (ชุดเล็ก)

ชุดอเนกประสงค์ (ชุดเล็ก) ประกอบด้วย

1. กระเป๋าอเนกประสงค์  2. ซองใส่ช้อนส้อม 3. ซองใส่แว่น  4. ผ้ารับประเคน  5. ผ้าเช็ดหน้า  6. ดอกบัวทอง 3ดอก

งานทุกชิ้นประณีต พระใช้งานได้จริง ผลิตจากผ้าคอตตอนแท้

ด้านหน้า     ด้านหลัง

                          ด้านหน้า                                                                                ด้านหลัง

                                                  

                                                                  ชุดอเนกประสงค์ (ขนาดกลาง)

                                  

การคบบัณฑิต

บัณฑิตหมายถึงผู้ทรงความรู้ ภูมืปัญญามีจิตใจที่ดีงามและมีการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง รู้ดี รู้ชั่ว

บัณฑิตมีลักษณะดังนี้ คือ

1.เป็นคนคิดดี คือ ไม่คิดละโมภ ไม่คิดปองร้ายใครรู้จักให้อภัย เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ มีความกตัญญูรู้คุณ

2.เป็นคนพูดดึ คือวจีสุจริต พูดจริง ทำจริง ไม่โกหก ไม่พูดหยาบถากถางหรือนินทาว่าร้าย

3.เป็นคนทำดี คืออาชีพสุจริตมีเมตา ทำทานเป็นปกตินิสัยอยู่ในศิลธรรม ทำสมาธิภวนา