กระเป๋าเอกสาร (เจมส์บอน) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

กระเป๋าเอกสาร (เจมส์บอน) สายธารบุญสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ผลิตจากผ้าคอตต้อนอย่างดี ใส่่เอกสารเจมส์บอน ด้านในมีช่องใส่ปากกาและโทรศัพท์งานผ่านการตัดเย็บที่ประณีต  

  

                           แบบบรรจุภัณฑ์                                                             ด้านหน้า

                                       

                                                         กระเป๋าเอกสาร (เจมส์บอน)

อานิสงฆ์การถวาย ภาชนะใช้สอย

1.ได้ภาชนะทองคำ แก้วมณี แก้วผลึกและภาชนะทับทิม

2.เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยบริวารทั้งชายและหญิงคอยรับใช้ใกล้ชิด

3.มีปัญญาลึกซึ้งในศิลปะทั้งปวง