สายธารบุญ "สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่"

จำหน่าย "สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่" ทีทันสมัย เพื่อนำไปถวายสังฆทาน ในงานพิธีต่างๆเช่น ทำบุญบ้าน ทำบุญบริษัททำบุญวันคล้ายวันเกิด งานบวช ขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อเสริมบุญบารมี 

สายธารบุญ"จำหน่ายสังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่" พระภิกษุ สามเณรสามารถใช้ได้ทุกชิ้นเช่น อาสนะ สบง ไตรจีวร ย่าม กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ หมอนอิง หมอนหนุนและอื่นๆอีกมากมาย งานทุกชิ้นผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้ฝีมือประณีตแข็งแรงทนทานและได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของดีดอนเมือง

"สังฆทานคืออะไร"สังฆทานคือทานที่ตั้งใจถวายแด่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆืไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหากถวายโดยเจาะจงเรียกว่า"บุคลิกทาน"ดังนั้นสังฆทานมีอานิสงฆ์มากกว่าบุคลิกทานเพราะผู้ถวายมีจิตใจกว้างขวางไม่เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นการแสดงถึงความตั้งใจด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

      

 กระเป๋าเอกสาร(เจมส์บอน)                                          ชุดกระเป๋ายา           

        

 อาสนะ                                                                     ย่าม                                                           

      

 กระเป๋าเอกสาร(โน๊ตบุค)                                               อังสะ