สายธารบุญ สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

สายธารบุญ สังฆทาน สังฆภัณฑ์รูบแบบใหม่ ทันสมัย ขายปลีก ขายส่ชุดสังฆทาน สังฆภัณฑ์รูปแบบใหม่

ราคาถูกเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในงานพิธีต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวสินค้า

สังฆทาน สังฆภัณฑ์ ของเราประณีตสวยงามเช่น ชุดกระเป๋ายา อาสนะ สบง ไตรจีวร ย่าม

กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าใส่สมุดหนังสือ หมอนอิง หมอนหนุนงานทุกชิ้นผลิตจากผ้าคอตต้อนแท้และสินค้าของ 

สายธารบุญ สังฆภัณฑ์แบบใหม่ ยังได้รับลือกเป็น ผลิตภัณฑ์โอทอป5ดาว ของดีดอนเมือง 

สั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ โทร 081 431 7100  02 929 6682 วรรณา จันทร์อุดม ( จอย)

สังฆทาน คืออะไร สังฆทานคือทานที่ตั้งใจถวายแด่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

หากถวายโดยเจาะจงรียกว่า บุคลิกทาน ดังนั้นสังฆทานมีอานิสงฆ์มากกว่า บุคลิกทาน เพราะผู้ถวายมีจิตใจกว้าง

ขวางไม่เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นการแสดงถึงความตั้งใจด้วยศรัทธาอันเป็นสาธารณะ

  

                     กระเป๋าเอกสาร(เจมส์บอน)                              ชุดกระเป๋ายา           

  

                     อาสนะ                                                              ย่าม                                                           

  

                    กระเป๋าเอกสาร(โน๊ตบุค)                                        อังสะ